Uvod Kuhljevi dnevi Statut Organiziranost Zborniki


Uvod
Kuhljevi dnevi
Statut
Organiziranost
Zborniki

KUHLJEVI DNEVI 2022

Slovensko društvo za mehaniko 22.-23.9.2022 organizira 36. srečanje Kuhljevi dnevi 2022. Srečanje bo potekalo v Portorožu, več informacij sledi kmalu! Raziskovalce na področju mehanike vljudno vabimo k udeležbi!

POMEMBNI ROKI

Rok za oddajo prispevkov: 15. junij, 2022

Obvestilo o recenziji : 31. julij, 2022

Rok za oddajo popravljenih prispevkov: 31. avgust, 2022

Rok za registracijo udeležencev: 31. avgust, 2022

VABILO

Slovensko društvo za mehaniko (SDM) prireja vsakoletna srečanja kot način obveščanja strokovne javnosti o posameznih pomembnejših dosežkih na področju mehanike ter predstavitve delovanja inštitutov in laboratorijev, bodisi samostojnih ali v okviru Univerz. SDM združuje raziskovalce z vseh področij teoretične, uporabne in numerične mehanike. Prispevki so lahko izvirni znanstveni prispevki ali pa krajše predstavitve stanja na določenem področju mehanike.

KOTIZACIJA

član društva 250 €
nečlan 250 €
spremljevalec/ka 50 €

V kotizaciji so všteti stroški sodelovanja na srečanju, konferenčnega gradiva, svečane večerje in osvežitve med konferenčnimi odmori. Kotizacija se lahko v določenih primerih (npr. udeleženci s statusom študenta v št. letu 2021/22, ki niso zaposleni v raziskovalni organizaciji) zniža na 100€ preko prošnje, poslane na email društva pred odprtjem prijav na srečanje. Vsaka prošnja za znižanje kotizacije bo individualno obravnavana na seji izvršnega odbora pred odprtjem prijav na srečanje. Za spremljevalce kotizacija obsega konferenčno večerjo.

S plačilom kotizacije, udeleženec postane član društva za obdobje enega leta. Člane, ki se srečanja ne bodo mogli udeležiti, pa vljudno prosimo, da nakažejo znesek letne članarine v vrednosti 40 EUR na račun društva.

Slovensko društvo za mehaniko je član mednarodne organizacije IUATM, zato ste s plačano članarino upravičeni do popustov pri kotizaciji za mednarodna srečanja, ki potekajo pod pokroviteljstvom IUTAM.

KONTAKT

Slovensko društvo za mehaniko
Jamova 2
1000 Ljubljana

ORGANIZACIJSKI ODBOR

prof. dr. Janko Slavič, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, predsednik
doc. dr. Martin Česnik, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, tajnik
as. Domen Gorjup, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, blagajnik

e-mail: slovensko.drustvo.za.mehaniko@gmail.com

 

PROGRAMSKI ODBOR

prof. dr. Batista Milan
Fakulteta za pomorstvo in promet, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Boltežar Miha
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
doc. dr. Bombač Andrej
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
doc. dr. Brojan Miha
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Brank Boštjan
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
i. prof. dr. Čepon Gregor Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Četina Matjaž Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Dular Matevž
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Gubeljak Nenad
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
doc. dr. Halilovič Miroslav
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Hočevar Marko
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
izr. prof. dr. Hozjan Tomaž
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Hriberšek Matjaž
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
prof. dr. Jecl Renata
Fakulteta za gradbeništvo, Univerza v Mariboru
prof. dr. Katrašnik Tomaž
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
izr. prof. dr. Kegl Marko
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
prof. dr. Korelc Jože
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
izr. prof. dr. Kutin Jože
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
doc. dr. Mejak George
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
izr. prof. dr. Mole Nikolaj
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
doc. dr. Nikonov Anatolij
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto
prof. dr. Ravnik Jure Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
prof. dr. Ren Zoran Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
prof. dr. Slavič Janko
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Šarler Božidar
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Vesenjak Matej
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
prof. dr. Zupan Dejan
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani

 

Oblikovanje: Tadeja Mušič Računalniška izvedba: Dejan Zupan