Uvod Kuhljevi dnevi Statut Organiziranost Zborniki
Uvod
Kuhljevi dnevi
Statut
Organiziranost
Zborniki

SDM

Slovensko društvo za mehaniko - SDM je društvo, v katerem se združujejo državljani Republike Slovenije in zamejski Slovenci, ki se ukvarjajo z znanstvenim, raziskovalnim, izobraževalnim in strokovnim delom na področju teoretične in uporabne mehanike.

Osnovni podatki društva:
Slovensko društvo za mehaniko,
Jamova cesta 2,
1000 Ljubljana

Matična številka: 5184703000
Davčna številka: 47592931

Smo nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, zato nam nam lahko namenite del vaše dohodnine. Postopek je enostaven in če imate e-certifikat, pojasnjen v tem 1 min video posnetku.

CILJI IN NALOGE

Cilj SDM je vzpodbujati razvoj mehanike na znanstvenem in strokovnem nivoju. Nekatere pomembenejse dejavnosti društva so:

  • usklajevanje raziskovalnega, strokovnega in vzgojno izobraževalnega dela na področju mehanike ter drugih sorodnih tehničnih vedah in strokah;
  • sodelovanje z univerzami, raziskovalnimi organizacijami in drugimi strokovnimi društvi v Sloveniji in tujini, ki delujejo na področmehanike;
  • izdajanje letnega zbornika ob Kuhljevih dnevih, periodičnih znanstvenih publikacij, in učbenikov mehanike;
  • organizacija strokovnih seminarjev, simpozijev, konferenc, kongresov in javnih predavanj.

Več informacij lahko najdete v statutu društva.

SREČANJE KUHLJEVI DNEVI

V okviru svojih dejavnosti organizira Slovensko društvo za mehaniko strokovno in delovno srečanje Kuhljevi dnevi. Srečanja potekajo enkrat letno kot način obveščanja strokovne javnosti o posameznih pomembnejsih dosežkih na področju mehanike in predstavitve delovanja inštitutov ter laboratorijev.

ČLANSTVO IN ORGANIZIRANOST

Člani društva so posamezniki, ki prispevajo k razvoju mehanike na znanstvenem in strokovnem nivoju s svojim raziskovalnim, strokovnim ali pedagoškim delom, z delom v upravnih organih ali z drugimi dejavnostmi.

Organi društva so:

  • skupščina,
  • izvršni odbor,
  • nadzorni odbor,
  • komisija za tisk,
  • komisija za nagrade in priznanja,
  • disciplinska komisija.

Trenutna sestava organov je predstavljena na področju Organiziranost.

ČLANARINA

Za udeležence našega letnega srečanja je članarina društva ze vključena v kotizacijo srečanja. Člane, ki se srečanja ne morejo udeležiti, pa vljudno prosimo, da nakažejo
znesek letne članarine v vrednosti 40EUR
na transakcijski račun Slovenskega društva za mehaniko: SI56 0451 5000 2456 160 (NOVA KBM d.d.)
z namenom nakazila: članarina yyyy za "priimek in ime osebe".
Potrdilo o plačilu boste prejeli naknadno po pošti.

STIKI Z JAVNOSTJO

Odgovorna oseba za stike z javnostjo je predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa tajnik društva.

Oblikovanje: Tadeja Mucic Računalniška izvedba: Dejan Zupan